Sản phẩm Hồng Ký được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE

Với tiêu chí luôn nâng cao chất lượng lên hàng đầu, vừa qua, các sản phẩm máy hàn điện tử, cắt điện tử của Hồng Ký vừa được cấp chứng nhận CE (CERTIFICATE OF COMFORMITY).

Đây là chứng chỉ được chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, các sản phẩm máy hàn điện tửmáy cắt điện tử Hồng Ký (danh sách đi kèm) đáp ứng các thông số kỹ thuật bắt buộc để lưu thông ở thị trường châu Âu.

chứng nhận CE

chứng nhận CE

chứng nhận CE

chứng nhận CE

chứng nhận CE